Hakkımızda

Atlas Maden şirketler grubu olarak maden sektöründeki başarılı çalışmalarımızı gerekli yasalar ve izinler çerçevesinde,  öncelikli olarak ülke çıkarları ve kalkınma planlarına uygun olarak ve iş etiğini göz önünde bulundurarak yapmaktayız. Doğal kıt kaynaklarımızı en ideal şekilde değerlendirmeyi vizyon edinmiş olup uzun yıllardır bu doğrultuda çalışmalarımızı sürdürmekteyiz.

Yapı sektöründe ulusal düzeyde gerçekleştirdiği iş hacminin ve bölgesinin geliştirilmesini, yapı hacmi ve tekniği açısından gelişmiş projeleri yapan bir şirket olmayı, Vizyon olarak benimsemektedir.

İhale-teklif çalışmasında, ihale kazanma başarısının arttırılması, maliyetlendirme çalışmasında maliyet tutarlılığının sağlanması, yapı üretiminde, kabul aşamasında en az uygunsuzluğun saptanması, yapı üretiminde, taahhüt edilen süreye uyum sağlanması, hakediş faaliyetlerinde hesaplama ve dosya tutarlılığının sağlanması, müşteri şikayetlerinin azalması, müşteri memnuniyeti ve beklentilerini karşılama oranının arttırılması, satın alma, tedarik süresi etkinliğinin arttırılması, satın alma malzeme / hizmet uygunluğunun etkinliğinin arttırılması, bakım faaliyetlerinde, arıza sıklığı ve bakım süresinin azaltılması, depo faaliyetlerinde, envanter farkı ve malzeme kaybının azaltılması, eğitim saatlerinin personel başına arttırılması, iç tetkik uygunsuzluklarının azaltılması, hedeflenmektedir.

İstenilen zamanda projeye uygun kaliteli yapılar inşaa etmek, Sonuçlandırılan her projede malzeme, işçilik ve hizmet kalitesi sağlayarak güvenilir ve sağlam yapılar üretmek, tüm çalışanlarımızın kalite ve çevre bilincinde ulaşmasını sağlamak için sürekli bilinçlendirilmesini, eğitimini ve memnuniyetini sağlamak; Kalite Yönetim Sisteminin etkinliğini sürekli iyileştirilmesi yönünde çalışmalarda bulunmak yasal ve mevzuat şartlarını eksiksiz olarak yerine getirmek Kalite Politikamızdır.

Kalitenin oluşturulması, geliştirilmesi, uygulanması ve etkinliğinin sürekli iyileştirilmesi için gerekli olan faaliyetlerin yerine getirilmesi kararlılığındadır. Şirket yönetimi, bu konudaki sorumluluğun gereği olarak, müşteri şartları ile yasal mevzuat şartlarını karşılamanın önemini, kuruluşun tüm seviyelerine iletilmesini sağlamayı, şirket kalite yaklaşımını ve vizyonunu belirleyen kalite politikasını oluşturmayı, faaliyet etkinliğini ve verimliliğini sağlamaya yönelik olarak, kalite hedeflerini belirlemesini ve hedefler ile çalışılmasını sağlamayı, kalite yönetim sisteminin uygunluğu, yeterliliği ve etkinliğinin sağlanması amacıyla, planlı gözden geçirme faaliyetleri uygulamayı ve gerekli kontrol ve karar mekanizması işletmeyi, sistemin etkin işleyişi açısından gerekli kaynakları ve kaynakların bulunabilirliğini sağlamayı taahhüt etmektedir.